Ống thông bóng nong mạch vành PTCA Bloomsable+™ là giải pháp tối ưu cho can thiệp động mạch vành qua da (PTCA), một sự kết hợp hài hòa giữa khả năng tiếp cận tổn thương và hiệu quả điều trị trên cùng một sản phẩm duy nhất.

Công nghệ tiên tiến của Bloomsable+ giúp xác định vị trí tốt, dễ dàng xuyên luồn vào thành mạch, đưa bóng tới đúng vị trí tổn thương và xử lí thành công các tổn thương phức tạp, các đoạn mạch nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo hay các tổn thương bị vôi hóa nhờ vào áp suất tới hạn cao.

L(mm)

Ø(mm)

10 15 20 25 30 40
 
1.50 BLP-150X10TP BLP-150X15TP BLP-150X20TP BLP-150X25TP BLP-150X30TP  
2.00 BLP-200X10TP BLP-200X15TP BLP-200X20TP BLP-200X25TP BLP-200X30TP  
2.25 BLP-225X10TP BLP-225X15TP BLP-225X20TP BLP-225X25TP BLP-225X30TP BLP-225X40TP
2.50 BLP-250X10TP BLP-250X15TP BLP-250X20TP BLP-250X25TP BLP-250X30TP BLP-250X40TP
2.75 BLP-275X10TP BLP-275X15TP BLP-275X20TP BLP-275X25TP BLP-275X30TP BLP-275X40TP
3.00 BLP-300X10TP BLP-300X15TP BLP-300X20TP BLP-300X25TP BLP-300X30TP BLP-300X40TP
3.50 BLP-350X10TP BLP-350X15TP BLP-350X20TP BLP-350X25TP BLP-350X30TP BLP-350X40TP
3.40 BLP-400X10TP BLP-400X15TP BLP-400X20TP BLP-400X25TP BLP-400X30TP BLP-400X40TP
Ø: Đường kính danh định            L: Chiều dài bóng
Sản phẩm được sản xuất tại Đức, đóng gói và tiệt trùng tại Việt Nam