Hệ thống stent mạch vành phủ thuốc XPLOSION+™ là sản phẩm tiên tiến nhất trong dòng stent phủ thuốc thế hệ thứ hai, kết hợp tính năng ưu việt của ba yếu tố: Sirolimus – loại thuốc đã được chứng minh lâm sàng, khung stent bằng Cobalt Chromium và polymer phân phối thuốc tự tiêu sinh học.

XPLOSION+™ cải thiện vượt trội tính “An toàn - Hiệu quả - Khả năng tiếp cận tổn thương” khi thực hiện thủ thuật can thiệp động mạch vành qua da (Percutaneous Coronary Intervention – PCI). Khung stent có mật độ kim loại bao phủ ít hơn và đa dạng về kích thước, XPLOSION+™ là giải pháp tối ưu để nong mạch và giảm tái hẹp trong stent khi điều trị các tổn thương động mạch vành.

L(mm)
Ø(mm)

8 10 13 16 18 23 28 33 38 43 48
 
2.25 XPS22508 XPS22510 XPS22513 XPS22516 XPS22518 XPS22523 XPS22528 - - - -
2.50 XPS25008 XPS25010 XPS25013 XPS25016 XPS25018 XPS25023 XPS25028 XPS25033 XPS25038 XPS25043 -
2.75 XPS27508 XPS27510 XPS27513 XPS27516 XPS27518 XPS27523 XPS27528 XPS27533 XPS27538 XPS27543 XPS27548
3.00 XPS30008 XPS30010 XPS30013 XPS30016 XPS30018 XPS30023 XPS30028 XPS30033 XPS30038 XPS30043 XPS30048
3.25 XPS32508 XPS32510 XPS32513 XPS32516 XPS32518 XPS32523 XPS32528 XPS32533 XPS32538 XPS32543 XPS32548
3.50 XPS35008 XPS35010 XPS35013 XPS35016 XPS35018 XPS35023 XPS35028 XPS35033 XPS35038 XPS35043 XPS35048
4.00 XPS40008 XPS40010 XPS40013 XPS40016 XPS40018 XPS40023 XPS40028 XPS40033 XPS40038 XPS40043 XPS40048
 
Ø: Đường kính danh định                       L: Chiều dài Stent
Sản phẩm được sản xuất tại Đức, đóng gói và tiệt trùng tại Việt Nam